Zarejestrowany Agent: PL/RA/00038-02

Lufthansa Cargo AG/FRA F/CI Lufthansa Cargo AG/FRA F/CI

Posiadamy nadany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego status Zarejestrowanego Agenta: PL/RA/00038-02. W praktyce oznacza to, że kontrole bezpieczeństwa przeprowadzane zazwyczaj na lotniskach mogą odbywać się w zakładzie KADOR w Gliwicach. Po sprawdzeniu przesyłki i nadaniu jej statusu bezpiecznej skrzynia nie wymaga już kontroli na lotnisku. Oznacza to, że nie ma konieczności otwierania skrzyń na lotnisku. Proces ten często wiązał się z dodatkowymi kosztami i uszkodzeniami nie tylko skrzyń, czy ich zabezpieczeń, ale także samego towaru.

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

  1. Bezpieczeństwo ładunku
  2. Nienaruszony stan przesyłki
  3. Pełna dowolność stosowanych metod zabezpieczeń towaru
  4. Brak konieczności przepakowania na lotnisku
  5. Obniżenie kosztów obsługi handlingowej
  6. Krótszy czas realizacji wysyłki

CO OZNACZA STATUS ZAREJESTROWANEGO AGENTA?

Znaleźliśmy się w wąskim gronie firm (nieco ponad 40 w całej Polsce) posiadających upoważnienie do kontroli bezpieczeństwa przesyłek lotniczych. Oznacza to, że Państwa przesyłka, po zabezpieczeniu w siedzibie KADOR, nie będzie już musiała być rozpakowana i sprawdzona na lotnisku. Status zarejestrowanego agenta pozwala nam nadać przesyłce status bezpiecznej, dzięki któremu towar nie będzie poddany kontroli na lotnisku.

KTO TO JEST ZAREJESTROWANY AGENT?

„Zarejestrowany agent: agent, spedytor towarowy lub inny podmiot prowadzący działalność wraz z operatorem i zapewniający kontrolę bezpieczeństwa na poziomie akceptowanym lub wymaganym przez właściwe organy w odniesieniu do towarów, przesyłek kurierskich i ekspresowych lub poczty”

Rozporządzenie nr 2320/2002 parlamentu europejskiego i rady z dnia l6 grudnia 2002 r. ustanawiającego wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego