Logistyka przemysłowa / transport

Dbamy o ciągły rozwój naszych możliwości i zaplecza technologicznego. Nadążając za potrzebami rynku, rozszerzyliśmy zakres usług o prace związane z logistyką przemysłową:

 • demontaż/montaż urządzeń procesowych, maszyn i linii technologicznych,
 • załadunki, rozładunki i posadowienia maszyn,
 • instalacje i przeprowadzki zakładów przemysłowych,
 • kompletny transfer jako relokacja Turn Key, włączając transport,
 • przygotowanie maszyn do w/w transferów.

Usługi, które wykonujemy:

 • Demontaż mechaniczny i elektryczny.
 • Transport wewnętrzny do miejsca załadunku/pakowania.
 • Przygotowanie wymaganej dokumentacji transferowej.
 • Pakowanie urządzeń.
 • Załadunek na środek transportu.
 • Zabezpieczenie ładunków na czas transportu.
 • Transfer maszyn/kontenerów w ramach wymaganej relokacji.
 • Rozładunek i rozpakowanie maszyn w nowej lokalizacji.
 • Transfer wewnętrzny i pozycjonowanie przemieszczanych elementów w miejscu przeznaczenia.
 • Mechaniczny i elektryczny montaż w nowej lokalizacji.
 • Asysta przy rozruchu.

W przypadku wszystkich powyższych usług w ramach logistyki przemysłowej, podobnie jak dla usług pakowania, gwarantujemy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące swym zakresem terytorialnym cały świat. Stworzyliśmy specjalne, niezależne jednostki, które bazują na wiedzy fachowców wyróżniających się wieloletnim doświadczeniem. Naszą kadrę tworzą Kierownicy Projektów, Zespoły Monterów i Pakowaczy, Projektanci, Informatycy i Zespół Wsparcia Projektowego.

Dysponujemy również specjalistyczną bazą sprzętową, niezbędną do realizacji zadań oraz Działem Produkcji zapewniającym przygotowanie elementów konstrukcyjnych, pomocniczych oraz skrzyń. Logistyka przemysłowa w naszym wykonaniu daje gwarancję skuteczności, bezpieczeństwa i terminowości.

Transport lądowy

Podczas tego najpowszechniejszego rodzaju transportu towary podlegają silnym działaniom różnego rodzaju czynników fizycznych, niejednokrotnie ulegając przeciążeniom. Bardzo istotną rolę odgrywa tu dobór odpowiedniego sposobu pakowania, jak i systemów zabezpieczenia ładunków, które zapewniają ochronę ładunku przed uszkodzeniem, jak i szybki i sprawny załadunek i rozładunek.

Każda z realizacji wymaga indywidualnych rozwiązań w zakresie opakowania i zabezpieczenia na czas transportu, jak również załadunku i rozładunku.

Pakowanie do transportu lądowego w swojej konstrukcji musi charakteryzować się stosownymi wzmocnieniami czołowymi w połączeniu z zastosowaniem środków zwiększających tarcie oraz odpowiednio dobranymi środkami mocującymi, co w efekcie zapewnia ochronę przed bezwładnym przemieszczaniem się ładunku podczas transportu spełniając nadrzędny cel jakim jest bezpieczeństwo.

Znaczną część ładunków przewożonych drogą lądową stanowią ładunki ponadgabarytowe, wymagające zarówno specjalistycznego transportu jak i opakowania i zabezpieczenia.

Ładunki ponadnormatywne często są przedmiotem świadczonych przez nas usług. Bez względu na to czy jest to 40-tonowa prasa, długa na 20 metrów konstrukcja stalowa, czy też wał o średnicy 4 metrów, w każdym przypadku klient może liczyć na fachową poradę i pomoc z naszej strony.

Transport lotniczy

Transport lotniczy z roku na rok odgrywa coraz większą rolę w transporcie międzykontynentalnym. Przygotowanie opakowań do tego typu transportu wymaga uwzględnienia wielu specyficznych czynników, takich jak:

 • waga ładunku,
 • nacisk na 1 m2,
 • rozmiary i środek ciężkości pakowanego towaru,
 • rodzaj samolotu oraz linii lotniczych,
 • trasa przelotu,
 • właściwości higroskopijne towaru,
 • wrażliwość towaru na wibracje,
 • wrażliwość na zmiany ciśnienia i temperatury,
 • miejsca magazynowania i przeładunku.

Znaczną część ładunków przewożonych drogą lądową stanowią ładunki ponadgabarytowe, wymagające zarówno specjalistycznego transportu jak i opakowania i zabezpieczenia.

Ładunki ponadnormatywne często są przedmiotem świadczonych przez nas usług. Bez względu na to czy jest to 40-tonowa prasa, długa na 20 metrów konstrukcja stalowa, czy też wał o średnicy 4 metrów, w każdym przypadku klient może liczyć na fachową poradę i pomoc z naszej strony.

Posiadamy status Zarejestrowanego Agenta – dowiedz się więcej

Transport morski

Ładowność sprawia, że transport morski jest bezkonkurencyjny. Umożliwia dostarczenie dużej ilości towaru jedną przesyłką i zapewnia oszczędność finansową. Transport morski wymaga też specjalnych metod pakowania i sztauowania, czyli skutecznego zabezpieczania ładunku zarówno w skrzyni, jak i w kontenerze morskim.

Solidne opakowanie to podstawa…

Skrzynie eksportowe w transporcie morskim muszą chronić zawartość przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem warunków atmosferycznych, takich jak duża wilgotność, zasolenie atmosfery, częsty brak cyrkulacji powietrza czy dobowe wahania temperatur. Aby zoptymalizować koszty logistyczne podczas projektowania opakowań, należy uwzględnić transport kontenerowy. Wymiary i konstrukcja skrzyń muszą być dostosowane do wymiarów kontenera.

Transport w kontenerze morskim (konteneryzacja) jest obecnie najkorzystniejszą formą transportu interkontynentalnego.

W firmie KADOR dla każdego towaru opracowywany jest indywidualny projekt opakowania i profesjonalny plan sztauowania. Jest on dostosowany do specyficznych wymogów danego ładunku i zapewnia optymalną ochronę podczas transportu.

Stosujemy zabezpieczenia przeciwwilgociowe na okres od 3 do 36 miesięcy z zastosowaniem folii PE, folii aluminiowej, ograniczeniem ilości powietrza w opakowaniu (vacuum) oraz środków osuszających wewnątrz. Stosujemy też metodę VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) polegającą na powolnym odparowywaniu inhibitora z folii, w którą zapakowany jest towar.

Sztauowanie kontenera - stabilność ładunku

Do zabezpieczania towaru wewnątrz kontenera używamy specjalnie wykonanych konstrukcji drewnianych, które w połączeniu z powietrznymi poduszkami sztauerskimi zapewniają stabilność ładunku. Odpowiednie zamocowanie skrzyń wewnątrz kontenera w transporcie morskim stanowi końcowy etap w procesie pakowania. Ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo wcześniej spakowanego towaru. Pominięcie tego etapu lub niewłaściwe jego wykonanie może zniweczyć wszystkie wykonane wcześniej prace.

Dodatkowo na opakowaniach umieszczamy urządzenia monitorujące stan ładunku podczas transportu w postaci wskaźników wilgotności, wstrząsu i przechyłu, informujących o ewentualnym przekroczeniu wartości granicznej wstrząsów, przewróceniu lub niebezpiecznym przechyleniu towaru podczas transportu czy przeładunku.

Znaleźliśmy się na liście zatwierdzonych załadowców upoważnionych do określania VGM. Załadowca ma obowiązek zweryfikować wagę kontenera w transporcie morskim za pomocą certyfikowanego sprzętu. Wystawiony przez KADOR dokument potwierdzający VGM jest dla Państwa gwarancją przyjęcia kontenera przez terminal portowy.

Transport z nami to:

Każdy rodzaj transportu (morski, lotniczy i lądowy).

Bezpieczeństwo ładunku i wysokie ubezpieczenia OC.

Brak ograniczeń gabarytowych i ilościowych.

Przygotowanie i obsługa wymaganych dokumentacji.

Wykwalifikowana kadra i nowoczesna baza sprzętowa.